Verkeerd stemgebruik of een aandoening aan de stembanden veroorzaken stemklachten. StemproblemenBijKinderenHet stemgeluid wijkt af qua klank (hees - schorheid), omvang (laag en hoog) en volume.

Lichamelijke oorzaken

 • Knobbeltjes op de stemband
 • Mondademen
 • Aandoening van de luchtwegen
 • Onvoldoende werking van het zachte gehemelte

Verkeerd stemgebruik

 • Verkeerd en/of veel roepen/ gillen/schreeuwen
 • Gekke stemmen nadoen
 • Te hoog of te hard spreken/zingen
 • Overmatig kuchen/keelschrapen

Kenmerken

 • Stem klinkt hees of schor
 • Stem klinkt zacht
 • Stem valt soms weg
 • Vaak schreeuwen, kuchen of schrapen
 • Klachten over keelpijn of andere KNO-klachten
 • De stemklachten zijn langdurig en het herstel verloopt moeizaam/slecht