Bij een stemstoornis is er een afwijkende klank in de stem.StemVolwassenenDat kan het gevolg zijn van verkeerd stemgebruik, bijvoorbeeld door slechte coördinatie van ademhalen en stem geven. Er kan ook een organische oorzaak  zijn, bijvoorbeeld stembandknobbeltjes, poliepen.
Stemstoornissen kunnen ook het gevolg zijn van psychosociale stressfactoren en emoties.
De stemproblemen kunnen belemmerend werken in het sociale verkeer of bij het uitoefenen van een beroep.

Kenmerken

  • De stem klinkt hees of schor
  • De stem klinkt te hard of te zacht
  • Pijnklachten in het keelgebied
  • Stem "slaat over"
  • Afonie (stem is weg, alleen fluisteren is nog mogelijk)
  • Een globusgevoel (gevoel van prop in de keel)